+86 18699513631
ห้องพัก
  • 94019230.jpg
  • 94019238.jpg

ห้องเตียงใหญ่

จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด 2
ขนาดเตียง 1 เตียงใหญ่
ขนาดห้อง 24m2

Close